БШТА Писта “Дракон” 2012 II

Писта “Русе” 2012
април 4, 2017
БШТА Писта “Дракон” I
април 4, 2017
Заявка за ремонт